Adam Szatkowski – Honorowy Starszy Cechu.

Pan Adam Szatkowski to osoba powszechnie znana w bydgoskim środowisku rzemieślniczym. Przez wszystkich szanowany i lubiany, obchodzi w lipcu  90 urodziny.

To wyjątkowy i szczególny dzień.

Tak piękny Jubileusz to okazja do spojrzenia wstecz na pracę i na osiągnięcia.

Pan Adam Szatkowski ma na swoim koncie szczególne odznaczenia i wyróżnienia:

Tytuł Rzemieślnika Stulecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, jest Kawalerem Szabli im. Jana Kilińskiego – najwyższego wyróżnienia  rzemieślniczego.  Został odznaczony również Złotym Krzyżem Zasługi, Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego, Medalem 650-lecia Miasta Bydgoszczy, Złotą Odznaką za szkolenie uczniów w rzemiośle, Kordzikiem Metalowca. Lista odznaczeń i zasług jest bardzo długa. Za tymi odznaczeniami kryje się niezmierzony trud i poświęcenie.

Adam Szatkowski działalność w zakresie ślusarstwa rozpoczął w dniu 1 stycznia 1957 roku. Była to kontynuacja rzemieślniczych tradycji rodzinnych. Jego Ojciec Feliks i Dziadek Michał także byli rzemieślnikami. Synowie Sławomir i Krzysztof także pozostali wierni tradycjom rodzinnym.

W pracy zawodowej zawsze wyrózniał sie dużą wiedzą fachową i wzorowa etyką rzemieślniczą.Od początku przynależności do Cechu aktywnie pracował w organach samorządowych. Do Zarządu Cechu został powołany w 1968 roku. W latach 1974-1981 pełnił obowiązki sekretarza zarzadu. Uznanie i szacunek jakim się cieszył wśród Kolegów potwierdza Jego  wybór  na Starszego Cechu w 1981 roku. Zaszczytną funkcję pełnił nieprzerwanie do 2001 roku.

W latach 1973 -1981 Adam Szatkowski był zastępcą Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo-Mistrzowskiej w zawodzie ślusarza, działającej przy  Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Był także Członkiem Zarządu Izby Rzemieślniczej i władz Związku Rzemiosła Polskiego. Przez wszystkie lata działalności w organach samorządowych rzemiosła dał sie poznać jako osoba szczerze oddana sprawom środowiska rzemieślniczego.

Przypomnienie osoby  Honorowego Starszego Cechu to wyraz ogromnego szacunku jakim darzą Pana Adam Szatkowskiego Koledzy Rzemieślnicy. Historia jego pracy i działalności społecznej jest nierozerwalnie związana z historią Naszego Cechu.

[Best_Wordpress_Gallery id=”64″ gal_title=”Adam Szatkowski”]

Adam Szatkowski – Honorowy Starszy Cechu.
Scroll to top