Author : admin-smBjmbwM

Praktyczna nauka zawodu w zakładach rzemieślniczych w okresie od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022r

W związku z ukazaniem się podpisanego przez Ministra Edukacji i Nauki Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Projekt skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw), Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że od 27 stycznia 2022 r. do 27 […]

Zmarł śp. Sławomir Szatkowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,że w dniu 12 września 2021 roku zmarł  Nasz Najlepszy Przyjaciel, Nieodżałowany Kolega, ś+p Sławomir Szatkowski Starszy Cechu-Prezes Zarządu Cechu w latach 2009-2021 Zasłużony działacz Rzemiosła, Odznaczony najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Szablą im. Jana Kilińskiego,Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego,Kordzikiem Metalowca,Złotym Krzyżem Zasługi, Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci! […]

Scroll to top