Szkolenie BHP

 
W dniach 2,3 grudnia 2013 roku organizujemy kurs BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art.23711 §1 pracodawca posiadujący ukończone odpowiednie szkolenie może sam wykonywać zadania służb BHP jeżeli zatrudnia:

  • do 10 pracowników

  • do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Cena szkolenia 123 zł. Firma przeprowadzająca szkolenie bhp na życzenie wystawia fakturę.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 listopada 2013 roku – biuro Cechu 52 341 06 31; 52 341 27 35.

Szkolenie BHP
Scroll to top