Tablica pamiątkowa poświęcona ppor. phm. Bernardowi Mrozińskiemu

15 Września 2015 r. delegacja Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy brała udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej ppor. phm. Bernardowi Mrozińskiemu, harcerzowi Siódmej Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej, drużynowemu Siódmej Drużyny Żeglarskiej, a w okresie niemieckiej okupacji komendantowi hufca Szarych Szeregów.

Bernard Mroziński/1913-1993/ był również związany z Cechem Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy. Pracę zawodową rozpoczął w 1932 roku. Sztuki optycznej uczył się u St.Krzymina – doskonałego mistrza związanego z zakładami Ziess Ascania i Gertz. Potem losy rzuciły bydgoskiego optyka na Wybrzeże, gdzie początkowo w szkole morskiej był wykładowcą, a zbiegiem czasu kierownikiem służby optycznej Floty Marynarki Wojennej. Po wojnie Bernard Mroziński, specjalista w zakresie optyki i optometrii, prowadził zakład przy ul. Gdańskiej 11, od 15.08.1945 do 29.02.1992 roku. W zakładzie optycznym w Bydgoszczy wyszkolił wielu uczniów oraz organizował kursy kwalifikacyjne dla optyków z całej Polski. Prowadził badania metodą indywidualną dla użytkowników soczewek kontaktowych, jako jeden z pierwszych w Polsce.
Wśród klientów Bernarda Mrozińskiego można wymienić pracowników lotnictwa, przemysłu , komunikacji a także zakładów produkujących miniaturowe elementy urządzeń elektronicznych.

Bernard Mroziński-wieloletni Prezes Związku Optyków Polskich. Zasiadał w Komisji Branżowej Optyków przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi; Medalem Zwycięstwa i Wolności; Krzyżem Partyzantów. Udzielał się społecznie – był m.in. aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zasłużony dla Miasta Bydgoszczy.
Za działalność charytatywną otrzymał w 1983 roku Srebrny Krzyż PCK przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”29″ gal_title=”Bernard Mrozinski”]

Tablica pamiątkowa poświęcona ppor. phm. Bernardowi Mrozińskiemu
Scroll to top