Uroczyste obchody jubileuszu odbędą się w dniu 30.05.2014r.

SZANOWNE KOLEŻANKI I SZANOWNI KOLEDZY !

     W dniu 22 stycznia 2014 roku nasza organizacja obchodziła jubileusz  – 240 lat istnienia.

Cech Rzemiosł Metalowych to kontynuator chlubnych tradycji działalności rzemieślniczej: kowali, mechaników, ślusarzy, blacharzy, lakierników, elektromechaników, złotników i zegarmistrzów.

Przez te wszystkie lata zmieniały się technologie, nazwy zawodów ale idea rzemieślniczych bractw i cechów była zawsze taka sama: wspólna praca  i działanie na rzecz osób, które pracują na własny rachunek.

Przetrwanie i kultywowanie tradycji to na pewno powód do dumy i  wzajemnego szacunku.

            Uroczyste obchody  jubileuszu odbędą się w dniu 30 maja 2014 roku o godz. 12:00  – po obradach Walnego Zgromadzenia – w sali Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy ul. Piotrowskiego 11.

  Zapraszamy Państwa na wspólne świętowanie.

 

Prosimy o obecność Państwa i wsparcie, licząc na pomoc i życzliwość Koleżanek i Kolegów.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy już wsparli inicjatywę  Cechu.     

                               „CZEŚĆ RZEMIOSŁU”

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 23 maja 2014 roku

tel 52 341 06 31 lub 52 341 27 35

biuro@cechrzemioslmetalowych.pl

Uroczyste obchody jubileuszu odbędą się w dniu 30.05.2014r.
Scroll to top