Walne Zgromadzenie – Obchody 240-lecia Cechu

W dniu 30 maja 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu i Członków KWP. Zebranie odbyło się tradycyjnie, w sali Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie podjęło szereg ważnych uchwał dotyczących działalności organizacyjno- samorządowej i gospodarki finansami Cechu: zatwierdziło bilans, rachunek zysków i strat za rok 2013 i udzieliło absolutorium zarządowi w pełnym składzie z działalności Cechu i Kasy Wzajemnej Pomocy za rok 2013. Walne Zgromadzenie podjęło również Uchwałę o przyjęciu i zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2014 – składki cechowe na kolejny rok rozliczeniowy pozostają bez zmian.

Najważniejszym wydarzeniem tego dnia były uroczyste obchody 240-lecia istnienia Cechu. Bezpośrednio, po zakończeniu obrad odbyły się uroczystości związane z jubileuszem. W uroczystościach wzięli udział licznie zgromadzeni członkowie Cechu, Honorowi Członkowie Cechu i zaproszeni goście.

Wśród nich min. przedstawiciele: Związku Rzemiosła Polskiego: Prezes Zarządu ZRP Jerzy Bartnik i Zastępca Prezesa ZRP Jan Gogolewski. Z okazji jubileuszu za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła, propagowanie jego tradycji, dokonań i wspieranie środowiska rzemieślników Cech Rzemiosł Metalowych został wyróżniony najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym „Szablą Kilińskiego”.

Zdjęcia

Walne Zgromadzenie – Obchody 240-lecia Cechu
Scroll to top