WEBINARIUM z Izbą Administracji Skarbowej – 10_02_2021

Szanowni Państwo!Poniżej przesyłam informację otrzymaną z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości dotyczącą Webinarium z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy:

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza na WEBINARIUM dla członków firm zrzeszonych w Cechach z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy na temat  „Wybranych zmian w podatkach dochodowych, VAT i innych obciążeniach obowiązujących od 1 stycznia 2021”.

Ze strony Izby Administracji Skarbowej udział w szkoleniu wezmą:

 • Rafał Przybylak  – Kierownik Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem IAS w Bydgoszczy,
 • Anna Lipka  – Starszy ekspert skarbowy w Referacie Nadzoru nad Orzecznictwem IAS w Bydgoszczy.

W programie: 

 1. Wybrane zmiany w podatkach dochodowych w 2021 roku
 1. Estoński CIT
 2. Fundusz inwestycyjny
 3. Spółki komandytowe i jawne
 4. Spółki nieruchomościowe
 5. Ulga abolicyjna
 6. Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym
 1. Wybrane zmiany w podatku od towarów i usług w 2021 roku

Slim VAT – omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2419).

 1. Wybrane obciążenia obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
 1. Opłata od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml tzw. małpki.
 2. Opłata od napojów zawierających cukier i inne substancje słodzące – tzw. opłata cukrowa.

Z uwagi na formę szkolenia oraz potencjalną ilość uczestników, pytania będzie można zadawać bezpośrednio w trakcie jego trwania oraz zaraz po jego zakończeniu za pośrednictwem czatu.

Webinarium będzie prowadzone z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS.

Webinarium odbędzie się dnia 10 lutego od godz. 9.30 do 12.30. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 lutego 2021 r. poprzez wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego (w załączeniu wzór) na adres: sekretariat@izbarzem.pl.

Następnie na adres e-mail wskazany przez Państwa w zgłoszeniu zostanie przesłany link umożliwiający zalogowanie się na spotkanie on-line.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że aplikacja pozwala na uczestnictwo max. 100 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

WEBINARIUM z Izbą Administracji Skarbowej – 10_02_2021
Scroll to top