Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

Scroll to top