Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2021 r

  1. Praca biura Cechu.

            W dniach od 6 września 2021 roku do dnia 10 września 2021 roku biuro cechu będzie nieczynne ( przerwa

             urlopowa). Zapraszamy 13 września 2021 roku.

  1. Zawieranie umów o pracę w celu przygotowania

„W celu zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z uczniem młodocianym, który będzie odbywał praktyczna naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym zrzeszonym w Naszym Cechu należy przedłożyć w biurze cechu następujące dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badan profilaktycznych , potwierdzające możliwość nauki w danym zawodzie
  • 1 zdjęcie
  • Ankietę ucznia
  • W przypadku zawierania umów o kontynuowanie nauki zawodu należy przedłożyć świadectwo pracy z poprzedniego miejsca nauki i umowę.

W związku z wątpliwościami wyjaśniamy: że zaświadczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu badan ucznia – kandydata do szkoły zawodowej nie spełnia wymagań zawartych w art. 201 par. 1 KP. Niezbędne jest jeszcze zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, wydane po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarskich na podstawie Kodeksu Pracy- wskazany art.201 par.1.”

Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2021 r
Scroll to top