Cech Rzemiosł

Walne Zgromadzenie Delegatów

Dnia 24 maja br. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrano nowego Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Prezesem został Sławomir Szatkowski – Starszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy.

Scroll to top