gra miejska w Bydgoszczy

Gra Miejska „Gdzie jest praca w Bydgoszczy?”

17 marca br. organizacje rzemieślnicze z Bydgoszczy wraz z bydgoskimi pracodawcami zmieniły się w arenę zmagań  Gry Miejskiej w rzemiośle „Gdzie jest praca w Bydgoszczy?” Wybranych zostało pięć drużyn uczniowskich z gimnazjów bydgoskich i okolic: Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy, Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy, Zespół Szkół w Wudzynie, Zespół Szkół w Kotomierzu, Zespół […]

Scroll to top