COVID-19-ograniczenia dla młodocianych

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym tj.23.10.2020 roku  wpłynęła do Cechu informacja  z Kujawsko-Pomorskiej Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesłana ze Związku Rzemiosła Polskiego dotycząca realizacji zajęć praktycznych przez młodocianych pracowników.

Informujemy, że w nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także w zakresie praktycznej nauki zawodu. Ograniczenia obejmą  okres  od  soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Młodociani  pracownicy i uczniowie szkół branżowych I stopnia (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) –  zgodnie z art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374  ze zm.) będą zwolnieni obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że od poniedziałku młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego  zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Decyzje znajdą się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – komunikat MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne  

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z COVID- 19 i ukazywaniem się aktów prawnych dotyczących realizacji zajęć praktycznych w ramach nauki zawodu, będziemy na bieżąco Państwa informować.

COVID-19-ograniczenia dla młodocianych
Scroll to top