Refundacja -Wniosek o zawarcie aneksu

Z dniem 1 września 2019 roku zostało podniesione wynagrodzenie uczniów młodocianych o 1 punkt procentowy. Pracodawcy są zobowiązani wypłacać wyższe wynagrodzenie wszystkim uczniom  aktualnie zatrudnionym. Aby otrzymać refunadcję wynagrodzenia i składek ZUS w nowej, większej kwocie pracodawcy muszą złozyć wniosek o zmianę umowy o refundację  w zakresie wysokości stawek uczniowskich. Ostateczny termin złożenia  wniosku o aneksowanie aktywnych umów upływa 30 września 2019 roku.  Prosze zwrócic uwagę,że we wniosku trzeba podać numery umów o refundację, które nadaje  KW OHP  a nie numery umów uczniowskich, które nadaje Cech.W załączeniu  “Wniosek o aneks”.

Refundacja -Wniosek o zawarcie aneksu
Scroll to top