Działalność sekcji motoryzacyjnej

Zarząd Sekcji Rzemiosł Motoryzacyjnych

Kadencja 2009 -2013
1. Pan Bogdan Gorzycki – Przewodniczący sekcji
2. Pan Grzegorz Krajewski – z-ca przewodniczącego
3. Pan Eugeniusz Jasiniecki – członek zarządu sekcji
4. Pan Andrzej Nickel – członek zarządu sekcji
5. Pan Marcin Gagacki – członek zarządu sekcji
6. Pan Robert Zudzin – członek zarządu sekcji

Organy Samorządowe Cechu Rzemiosł Metalowych

Komisja Rewizyjna
1. Pan Andrzej Koziński – Przewodniczący
2. Pan Roman Janyska – z-ca przewodniczącego
3. Pan Symeon Janiak – Sekretarz
4. Pan Marek Waszak – członek komisji


Sąd Cechowy

1. Pan Jan Piotrowski – Przewodniczący Sądu
2. Pan Jerzy Melerski – z-ca przewodniczącego
3. Pan Eligiusz Jendyczowski – członek sądu

Scroll to top