Informacji o składkach ZUS w 2016 roku dla prowadzących działalność

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących na okres od :

1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r – podstawa – 4055- zł

60%-prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego MP z 2015r poz.1292 przyjęto do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2433,00

 

Wysokość podstawy :                                           2433,00 zł               

1. Fundusz emerytalny 19,52 %                              474,92 zł

2. Fundusz rentowy 8,00 %                                    194,64 zł

3. Ubezp. Chorobowe 2,45 %                                  59,61 zł

4. Ubezp. Wypadkowe  1,80 %                               43,79 zł

RAZEM                                                                 772,96 zł        

———————————————————————————————                    

5. Fundusz Pracy 2,45 %                                        59,61 zł                            

6. Ubezpieczenie zdrowotne 9,00%

od podstawy 3210,60 (4280,80)

(do odliczenia 7,75% 248,82 zł )                              288,95 zł

———————————————————————————————

OGÓŁEM                                                              1121,52zł                        

 

Informacji o składkach ZUS w 2016 roku dla prowadzących działalność
Scroll to top