Cech

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że zmarł Adam Szatkowski

Z głębokim żalem  i smutkiem informujemy,  że zmarł Nasz Nieodżałowany Kolega, Najlepszy Przyjaciel, zasłużony Rzemieślnik Ś.P. ADAM SZATKOWSKI Honorowy  Starszy Cechu, Wieloletni Starszy  Cechu Rzemiosł Metalowych, Odznaczony i uhonorowany: Tytułem Rzemieślnika Stulecia  KPIRiP, Szablą im. Jana Kilińskiego, Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego, Kordzikiem Metalowca, Złotym Krzyżem Zasługi, Medelem 650-lecia Miasta Bydgoszczy   Pozostanie na zawsze w […]

Adam Szatkowski – Honorowy Starszy Cechu.

Pan Adam Szatkowski to osoba powszechnie znana w bydgoskim środowisku rzemieślniczym. Przez wszystkich szanowany i lubiany, obchodzi w lipcu  90 urodziny. To wyjątkowy i szczególny dzień. Tak piękny Jubileusz to okazja do spojrzenia wstecz na pracę i na osiągnięcia. Pan Adam Szatkowski ma na swoim koncie szczególne odznaczenia i wyróżnienia: Tytuł Rzemieślnika Stulecia Kujawsko-Pomorskiej Izby […]

Zmiany wprowadzane przez RODO – szkolenie

Nowe prawo w zakresie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania będzie obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Z uwagi na specyfikę i  zakres tematu  cech organizuje szkolenie  w dniu 16 maja  2018 roku o godz. 16:00 ( środa) .   Zgłoszenia przyjmuje biuro  Cechu  do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Na adres e- mailowy cechu można przesyłać pytania związane z powyższym tematem;  […]

Gwiazdka 2017r

W dniu 17 grudnia 2017 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyła się kolejna, trudno zliczyć, która to Gwiazdka dla dzieci. Dzięki Naszym Milusińskim była to bardzo udana impreza. Dzieci bawiły się świetnie. Zebranych przywitali Starszy Cechu Sławomir Szatkowski i Podstarszy Cechu Eugeniusz Jasiniecki, który w imieniu Zarządu Cechu złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne wszystkim […]

Scroll to top