Wynagrodzenie uczniów młodocianych od 1 września 2018 roku do 30 listopada 2018 roku.

Scroll to top