Nowe druki wniosków

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego i sprawdzającego. Wzory dostępne są na stronie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy www.izbarzem.pl – w zakładce druki do pobrania /druki oświatowe.

Nowe druki wniosków
Scroll to top