Oferta – zakładów rzemieślniczych dla uczniów.

O F E R T A – ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH dla UCZNIÓW.

ZAKŁADY RZEMIEŚLNICZE zrzeszone w Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy
zapraszają tegorocznych absolwentów gimnazjów – na praktyczną naukę w zawodach rzemieślniczych, wymienionych poniżej :
• blacharz samochodowy
• elektromechanik pojazdów samochodowych
• lakiernik
• mechanik pojazdów samochodowych
• ślusarz
Zakłady zrzeszone w Cechu, cieszą się renomą i wieloletnim doświadczeniem w kształceniu uczniów na przyszłych czeladników i mistrzów w zawodach.
Ucząc się w warsztacie rzemieślniczym zapewniasz sobie:
– indywidualny tok nauki
– opiekę doświadczonych mistrzów
– poznanie pracy w rzeczywistych warunkach.
Rynek pracy jest otwarty dla prawdziwych fachowców.
Równolegle z praktyczną nauką zawodu, jest możliwość dokształcania teoretycznego w zawodzie, na które zapraszamy uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przy ul. Kijowskiej 7.

Oferta – zakładów rzemieślniczych dla uczniów.
Scroll to top