Walne zgromadzenie członków cechu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Uchwały Nr 21/2014 Zarządu Cechu z dnia 8 kwietnia 2014 roku oraz w oparciu o § 18, 19-25,34 ustęp 1 pkt.3 Statutu Cechu i § 11 Regulaminu Kasy Wzajemnej Pomocy

z w o ł u j ę

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW CECHU,

CZŁONKÓW KASY WZAJEMNEJ POMOCY

Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy

na dzień – 30 maja 2014 roku  (piątek) na godz. 9:30

w sali konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy ul. Piotrowskiego 11

Informacje: W biurze Cechu od dnia 16 maja 2014 roku będą wyłożone do wglądu :

– protokół z Walnego Zgromadzenia w 2013 roku,

– bilans za 2013 rok,

– sprawozdanie Zarządu Cechu,

– projekty podstawowych uchwał.

Karty zgłoszenia do dyskusji należy pobierać przy podpisywaniu listy obecności.

ZAWIADAMIAJĄC O POWYŻSZYM 

 PROSZĘ SZANOWNEGO KOLEGĘ / KOLEŻANKĘ O

NIEZAWODNE WZIĘCIE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU .

     „Cześć Rzemiosłu”

                                                                              Starszy Cechu – Prezes Zarządu

Cechu Rzemiosł Metalowych

Sławomir Szatkowski

Walne zgromadzenie członków cechu
Scroll to top