Wynagrodzenie uczniów 01.09.2014r. – 30.11.2014r.

Stawki wynagrodzenia uczniów młodocianych w okresie od 01.09.2014r. do 30.11.2014r.

Podstawa:  przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2014 3.739,97 zł

Rok nauki Podstawa F.em

9,76%

F.rent navigate to this website.

1,5 %

F.chor. 2.45% Razem składki Do wypłaty
I rok 149,6

14,6

2,24

3,67

20,51

129,09

II rok 187

18,25

2,8

4,58

25,64

161,36

III rok 224,4

21,9

3,37

5,5

30,76

193,63

 

Składki płacone przez pracodawcę

Rok nauki Podstawa F.em.9,76 % F.rent 6,5% F.wyp.1,93 F.G.Ś.P 0,10%
I rok 149,6

14,6

9,72

2,89

0,15

II rok 187

18,25

12,15

3,61

0,19

III rok 224,4

21,9

14,59

4,33

0,22

Wynagrodzenie uczniów 01.09.2014r. – 30.11.2014r.
Scroll to top