Konkurs wiedzy o BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych.

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

zaprasza na kolejną,

XVI edycję konkursu wiedzy o zasadach BHP.

Etap regionalny – 7 kwietnia 2016 r.!

Wzorem ubiegłych lat Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiły kolejny, XVI Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, jako organizator Konkursu na poziomie regionalnym zachęca wszystkich zainteresowanych, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w zrzeszonych zakładach rzemieślniczych do uczestnictwa w Konkursie.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów Konkursu. Ponadto zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym będą reprezentantami Izby Rzemieślniczej w Konkursie Ogólnopolskim organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Konkurs na etapie regionalnym odbędzie się dnia 7 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie KPIRiP w  przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy.
Cech Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy przyjmuje zgłoszenia uczestników indywidualnych do dnia 25 kwietnia 2015 roku

Kontakt biuro Cechu tel. 52 341 27 35 ; 52 341 06 31 lub na adres e-mail:cechmetalowy.bydg@izbarzem.pl

 

Konkurs wiedzy o BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych.
Scroll to top