Zmiany wprowadzane przez RODO – szkolenie

Nowe prawo w zakresie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania będzie obowiązywać od 25 maja 2018 roku.
Z uwagi na specyfikę i  zakres tematu  cech organizuje szkolenie  w dniu 16 maja  2018 roku o godz. 16:00 ( środa) .  
Zgłoszenia przyjmuje biuro  Cechu  do dnia 27 kwietnia 2018 roku.
Na adres e- mailowy cechu można przesyłać pytania związane z powyższym tematem;  cechmetalowy.bydg@izbarzem.pl
Udział w szkoleniu jest płatny –  80,- zł  od jednej osoby.  Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i materiały  informacyjne.
 Ewa Marciniak
Zmiany wprowadzane przez RODO – szkolenie
Scroll to top