Informacja – od 01.01.2016r zmiana właściwości Naczelnika US w zakresie VAT

Od 1 stycznia 2016 roku ulegają zmianie uregulowania dotyczące właściwości naczelnika urzędu skarbowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług. Do rozliczeń w zakresie VAT właściwy będzie naczelnik urzędu skarbowego ze względu na:
 –  dla osób fizycznych – adres zamieszkania,  bez względu na  miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej 
 –  dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – adres siedziby podatnika, płatnika inkasenta lub podmiotu 
     wymienionego w art.133 par 2 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r.-Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.).
     W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub wąpliwości dotyczących wprowadzonej zmiany przepisów Urząd Skarbowy zachęca do skorzystania z infolinii Krajowej Informacji Podatkowej. Informacje telefoniczne udzielane sa przez Krajowa Informację Podatkową pod następującymi numerami:
– z telefonu stacjonarnego tel. 801-055-055,
– z telefonu komórkowego tel. 22 330 03 30.
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.
 Dodatkowe wyjaśnienia zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów:
– Zmiana właściwości organu podatkowego następuje z urzędu. W związku z tą zmianą podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R.
(…)” Od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (art. 18a Ordynacji podatkowej). (…)” 
Informacja – od 01.01.2016r zmiana właściwości Naczelnika US w zakresie VAT
Scroll to top