Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo,

Członkowie

Cechu Rzemiosł Metalowych

w Bydgoszczy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Uchwały Nr 35/2015 Zarządu Cechu z dnia 23 stycznia 2015 roku oraz w oparciu o § 18, 19-25,34 ustęp 1 pkt.3 Statutu Cechu i § 11 Regulaminu Kasy Wzajemnej Pomocy

z w o ł u j ę

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW CECHU,

CZŁONKÓW KASY WZAJEMNEJ POMOCY

Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy

na dzień – 24 kwietnia 2015 roku (piątek) na godz.10:30

w sali konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy ul. Piotrowskiego 11

Informacja dodatkowa:

W biurze Cechu od dnia 09 kwietnia 2015 roku są wyłożone do wglądu :

  • protokół z Walnego Zgromadzenia w 2014 roku
  • bilans za 2014 rok,
  • sprawozdanie Zarządu Cechu
  • projekty podstawowych uchwał.

Karty zgłoszenia do dyskusji można pobierać przy podpisywaniu listy obecności.

PROSZĘ SZANOWNYCH KOLEGÓW I KOLEŻANKI O

NIEZAWODNE WZIĘCIE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU .

 

   „Cześć Rzemiosłu”

                                                                              Starszy Cechu -Prezes zarządu

                                                                               Sławomir Szatkowski

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Scroll to top