Władze Cechu

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że zmarł Adam Szatkowski

Z głębokim żalem  i smutkiem informujemy,  że zmarł Nasz Nieodżałowany Kolega, Najlepszy Przyjaciel, zasłużony Rzemieślnik Ś.P. ADAM SZATKOWSKI Honorowy  Starszy Cechu, Wieloletni Starszy  Cechu Rzemiosł Metalowych, Odznaczony i uhonorowany: Tytułem Rzemieślnika Stulecia  KPIRiP, Szablą im. Jana Kilińskiego, Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego, Kordzikiem Metalowca, Złotym Krzyżem Zasługi, Medelem 650-lecia Miasta Bydgoszczy   Pozostanie na zawsze w […]

Życzenia Wielkanocne

<img class="alignnone size-large wp-image-6785" src="http://www.cechrzemioslmetalowych.pl/wp-content/uploads/2016/03/fiolet-1024×640.jpg" alt="" width="980" height="613" srcset="http://www.cechrzemioslmetalowych.pl/wp-content/uploads/2016/03/fiolet-1024×640.jpg 1024w, http://www.cechrzemioslmetalowych.pl/wp-content/uploads/2016/03/fiolet-300×188 click site.jpg 300w, http://www.cechrzemioslmetalowych.pl/wp-content/uploads/2016/03/fiolet-768×480.jpg 768w, http://www.cechrzemioslmetalowych.pl/wp-content/uploads/2016/03/fiolet-701×438.jpg 701w” sizes=”(max-width: 980px) 100vw, 980px” />

Walne Zgromadzenie

W dniu 24 kwietnia 2015 roku odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Cechu i członków KWP. Zebranie odbyło się w sali Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Walne Zgromadzenie podjęło najważniejsze uchwały dotyczące działalności organizacyjno-samorzadowej i gospodarki finansami Cechu. Członkowie Cechu obecni na Walnym Zgromadzeniu podjęli min. uchwały: o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków […]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo, Członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy ZAWIADOMIENIE Na podstawie Uchwały Nr 35/2015 Zarządu Cechu z dnia 23 stycznia 2015 roku oraz w oparciu o § 18, 19-25,34 ustęp 1 pkt.3 Statutu Cechu i § 11 Regulaminu Kasy Wzajemnej Pomocy z w o ł u j ę ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU, CZŁONKÓW KASY […]

Życzenia Wielkanocne

<a href="http://www strattera pill.cechrzemioslmetalowych.pl/wp-content/uploads/2015/03/zyczenia-wielkanocne-2013-002.jpg”> Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja! Zarząd Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy

Walne Zgromadzenie Delegatów

Dnia 24 maja br. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrano nowego Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Prezesem został Sławomir Szatkowski – Starszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy.

Scroll to top